Diyarbakır Hokin Flr

SERGİ

Diyarbakır’dan sanatçı inisiyatifi A4 AÇIK SANAT ALANI, farklı ortaklıklarla sürdürdüğü üretim ve sunum deneyimini yeni bir sergiyle İstanbul’a taşıyor. Kültür için Alan desteğiyle geçen yaz başlayan Diyarbakır Peşrevi isimli atölye çalışmasıyla ortaya çıkan sorular; şehrin yerel gazetesi Tigris ile işbirliği içinde üretilen Beraber ve Solo başlıklı özel sayının içeriğini ve Kasım-Aralık aylarında gerçekleşen sunumların çerçevesini belirlemişti. Bir sergi olarak, Diyarbakır Peşrevi eşliğinde Beraber ve Solo, Diyarbakır’ı açık bir atölye, sanatçı stüdyosu, üretim ve birlikte düşünme mekanı olarak öneriyordu. 


A4, kendi şehrinde üretilen, kendi mekanında sunulan ve ortaklaşarak şehre yayılan bu kolektif üretimi İstanbul’da gerçekleşecek sergi etrafında yeniden değerlendirirken şu soruyla yola çıkıyor: Diyarbakır’dan İstanbul’a (1,448.5 km uzaklıkta), sanatçı insiyatifinden kar amacı gütmeyen sanat kurumuna; komşularla paylaşılan bir apartmandan depodan evrilmiş bir mekana; atölyeden beyaz küpe bir sergiyi yeniden hayal etmek ve kurmak izleyiciyle, bağlamla ve geliştirilecek içerik ile ilgili olarak, nasıl bir konuşma alanı/sohbet zemini sağlar?   


İkinci baskıların genellikle ilk edisyonlardan daha kalın, hacimli ve genişletilmiş olduğu editöryel kararların tersine, eş-küratörler İstanbul kurgusu için, ‘inceltme’ yolunu seçiyorlar ve mekana özgü bir sergi tasarımı öneriyorlar. Sanatçı projelerini kendi araştırma ve geliştirme süreçlerinde; yeni şartlarla, mimariyle ve bağlamla ilişkilendirerek ele alıyorlar. A4’deki sunumunda olduğu gibi, başlık bu sefer de müzik duayeni Onnik Dinkjian’e referans veriyor; yine Ermenice Diyarbakır Şarkıları albümünden, bu kez son şarkı Diyarbekiri Hokin… Sergi süreci aynı anda hem neşeli hem hüzünlü olabilen bir yol hikayesi; dinlemesi bir saat süren ama üretimi bir ömür alan zaman köprüsü; ucu açık bir senaryo olarak düşleniyor. 

A4 Açık Sanat Alanı Rıdvan Kuday ve Aziz Tilki tarafından yürütülen ve kar amacı gütmeyen bir sanat inisiyatifi. 

PAYLAŞ:

pmmplab